headershadow

Latest Blogposts

Private seminar 'Business Modelling': 12 ondernemers aan de slag met hun business model!

Ian Muller geeft private seminar Business Modelling

Onlangs gaf ik (met Elise de Bres) het private seminar 'Business Modelling'. 12 ondernemers (volgeboekt!) werkten de hele middag aan hun business model. Aan de hand van hun eigen project, leerden ze tegelijk hoe je het aanpakt om zelf je business model te ontwerpen.

Wat bleek: ondernemers vinden het lastig om zelf de regie te voeren over dat proces. Waar lopen ze tegenaan? En hoe lossen ze het op? Hieronder zet ik dat uiteen.

Veel startende-, zelfstandige- en MKB-ondernemers hebben de focus niet op hun strategie. Ze hebben hun bedrijf op een of andere manier opgebouwd en daaruit is business onstaan. Vervolgens zijn ze vooral druk met die lopende business.

Sommigen zijn daarin heel succesvol. Voor anderen is het rendement te laag. Maar eigenlijk maakt dat weinig verschil. Want de meeste ondernemers hebben last van een knagend gevoel dat het beter kan. Dat ze meer structuur moeten geven aan hun bedrijf.

Samenhang van het proces inzien

Wat hun in de weg zit is dat ze zich weinig tijd gunnen hiermee aan de slag te gaan. Bovendien is de materie best ingewikkeld. Veel ondernemers hebben zelf niet het overzicht over het hele proces waarmee je de benodigde structuur aanbrengt.

private seminar Busieness Modelling

Hoe ontwerp je zelf een business model

Herkenbaar? In elk gaval voor de 12 ondernemers die deelnamen aan het privat seminar. Voor hen was het verhelderend eerst overzicht te krijgen over het hele proces. Dat bestaat uit een aantal fases, waar je als ondernemer doorheen moet om het benodigde overzicht te krijgen.

Fase 1, voorwerk

 1. kiezen van een niche en marktsegment
 2. afbakenen van je project
 3. definiëren van je persoonlijke missie

Fase 2, business model

Het creëren van je business model. Hierbij breng je alle aspecten van je bedrijf met elkaar in verband. Centraal staat daarbij de IJkpersoon (of ideale klant). Dit is degene die beslist over de aanschaf van jouw producten en dienstverlening.

Als ondernemer moet je precies weten wat voor persoon dat is. Je kruipt dus in de huid van je ideale klant om er achter te komen welke obstakels deze ervaart op weg naar succes. Aan jou als ondernemer die obstakels weg te nemen en waarde toe te voegen.

Hoe je dat doet bepaalt jouw business model:

 • wat de behoeften zijn van jouw klant
 • welke oplossingen je biedt
 • op welke wijze je die tot stand brengt
 • wie daarbij je partners zijn
 • welke ingrediënten je inzet
 • wat dat allemaal kost
 • hoe je de producten en dienstverlening bij de klant brengt
 • welke relatie je met de klant aangaat
 • en welk bedrag de klant er voor over heeft

Je kunt hier als ondernemer mee experimenteren door in je model telkens een of meer van de variabelen te veranderen en te kijken welk effect dat heeft op de andere componenten.

Voor dat experimenteren maak je gebruik van een model. Tijdens het seminar legde ik daartoe de werking uit van het Business Model Canvas. Dit is een beproefd systeem dat door meer dan 340 wetenschappers van overal op de wereld onder leiding van Alex Osterwalder in co-creatie is ontwikkeld.

Het is een heel eenvoudig systeem en leent zich erg goed om snel een aantal modellen te schetsen en met elkaar te vergelijken. Meer over het Business Model Canvas kun je vinden in de volgende artikelen:

http://windkracht62.nl/business-model-voor-internet-onderneming/

http://windkracht62.nl/business-model-canvas/

Wie er mee aan de slag wil en/of op zoek is naar meer achtergrondinformatie, kan deze hier vinden:

Business model canvas: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas

Boek Business Model generatie (of gratis download samenvatting): http://www.businessmodelgeneration.com/book

Toolbox om een business model mee te schetsen: http://www.businessmodelgeneration.com/toolbox

Goedkope (niet officiële) versie van deze toolbox: https://itunes.apple.com/nl/app/canvas-model-design-build/id568186908?mt=8

Fase 3, de marketing strategie, organisatie en financiële exploitatie

Wanneer je kies voor een business model, werk je dat op drie fronten verder uit:

 1. je marketing- en communicatie strategie
 2. je organisatiemodel
 3. je exploitatiemodel

Zie voor meer informatie over deze fase dit artikel:

http://windkracht62.nl/marketing-en-communicatie-strategie/

Fase 4, ontwikkelen producten, diensten en communicatiemiddelen

De volgende stap is dat je alle producten, diensten en communicatiemiddelen ontwikkelt, die je gaat inzetten om je strategie met succes te realiseren. Belangrijk is om dit in samenhang te doen en uiteindelijk één coherent pakket  aan je klanten aan te bieden.

Fase 5, actieplan en realisatie

Als laatste stap breng je alle acties die nodig zijn om je strategie te realiseren onder in een actieplan. Daar koppel je een tijdpad en planning aan. Vervolgens realiseer je stap voor stap je ambitie.

Voor veel ondernemers is juist deze laatste fase een groot struikelblok.

Om hen te ondersteunen ontwikkelde Windkracht62 een checklist die je hier kunt downloaden:

http://windkracht62.nl/internet-business-checklist/

Inrichten van een creatief proces

Om op een open manier naar de strategie achter je bedrijfsvoering te kijken is het nodig dat je eerst loskomt van de bestaande situatie en de dogma's die daarin (ongemerkt) liggen opgesloten. Tijdens het seminar bleek dat dit heel lastig is voor een ondernemer.

We lieten de 12 ondernemers nadenken over hun ideale klant. Daarna vroegen we om dit opnieuw te doen, maar dan vanuit het perspectief van een virtuele wereld. Bijvoorbeeld die van Harry Potter, waarin alles met magie is omgeven. Of een wereld waarin geld geen enkele belemmerende factor speelt. Of een waarin je als ondernemer onbeperkte macht hebt.

Kijk naar je ideale klant vanuit een andere invalshoek

Kijk naar je ideale klant vanuit een andere invalshoek

Veel van de ondernemers vroegen zich af wat het nut van deze oefening was. Ze begrepen niet direct dat het belangrijk is om de wereld waarin je onderneemt eens vanuit een heel ander perspectief te bekijken om tot nieuwe inzichten te komen.

Divergeren en convergeren

Dit heeft te maken met het principe van divergeren (verbreden) en convergeren (versmallen). Om tot nieuwe inzichten te komen, is het belangrijk je zo lang mogelijk open te stellen. Pas helemaal aan het eind van dit creatieve proces, kun je de nieuwe invalshoeken die dit oplevert omzetten in besluiten over een nieuwe strategie.

de ondernemers op het seminar vonden dit lastig omdat ze zo vertrouwd zijn met hun bestaande inzichten dat ze daar (onbewust) bijna geen afscheid van durven nemen.

Toch is dat waar het om gaat, wanneer je een nieuw business model wil creëren. Een Cruijfiaans gezegde luidt dat iemand om de koers te veranderen ook echt iets moet veranderen. Een waarheid als een koe. Maar in de dagelijkse praktijk, veranderen de meeste ondernemers veel te weinig om een echt verschil met de situatie er voor tot stand te brengen.

Hoe houdt je een creatieve sessie

Om als ondernemer een creatieve sessie te organiseren kun je de volgende stappen zetten:

 • selecteer een creatieve lokatie, ver van het dagelijkse werk en zonder zakelijke uitstraling
 • zorg dat je niet gestoord wordt (en zet alle telefoons e.d. uit!)
 • zorg voor deelnemers die jouw bedrijf van verschillende kanten doorgronden enn gewend zijn abstract te denken
 • bouw het programma zorgvuldig op zodat je toekomt aan filosoferen
 • kies een dagvoorzitter die jou als ondernemer samen met je vertrouwelingen door dit proces kan loodsen
 • baken vooraf het centrale vraagstuk af en beperk je daartoe (bv creatie van een business model)
 • houd het programma luchtig, zorg voor uitgebreide lunch en een wandeling om informeel verder te praten

Klantvragen en toegevoegde waarde

De 12 ondernemers maakten een empathy map voor hun ideale klant. Als ijkpersoon namen we die klant die besluit over aanschaf en ook garant staat voor de betaling. Zo'n ijkpersoon staat dan voor het prototype klant. Die persoon die je als ondernemer model laat staan voor al je (potentiële) klanten.

de empathy map

Door het opstellen van de empathy map kruip je in de huid van je klant

Bij het opstellen van de empathy map kruip je in de huid van die klant.

 • je verbeelt je dat je denkt en voelt als die klant
 • je gebruikt je oren alsof je hoort wat er in de omgeving van je klant gezegd wordt
 • je kijkt om je heen door de ogen van de klant
 • je handelt en praat zoals jouw klant zou doen
 • je voelt waardoor hij geraakt wordt
 • en je begrijpt waar zijn winst zit

Ook dit vonden de ondernemers lastig. Waar liepen ze tegenaan?

 • Sommigen vinden het gewoon moeilijk zich in de leefwereld van hun klanten te verplaatsen
 • Anderen gaan te snel uit van aannames die niet te maken hebben met de werkelijke situatie

Door elkaar hierop aan te spreken (anderen zien sneller dan jij zelf waar je valkuil ligt), lukte het uiteindelijk alle ondernemers om een beter beeld te krijgen over de obstakels die hun klanten ervaren.

intervisie bij het opzetten van je business model

Spreek elkaar aan op de beperking dat je niet open kijkt naar jouw eigen klanten

De volgende stap is dat je als ondernemer bedenkt hoe jij die obstakels weg kunt nemen. Daarmee biedt je namelijk een oplossing aan je klant op weg naar succes. Daarin zit dan de toegevoegde waarde die je biedt.

 

Modellen schetsen

Hiermee heb je als ondernemer de belangrijkste twee componenten van je mogelijke business model in kaart gebracht. Maar daarmee heb je nog geen nieuw business model.

Om je model helemaal in kaart te brengen kun je (zoals hierboven omschreven) alle negen componenten simpelweg invullen.

Veel boeiender is het om te kijken wat het effect is, wanneer je één of meer componenten verandert. Stel je besluit je producten niet alleen via de winkel, maar ook op internet te verkopen. Dat verandert je distributie, de relatie met je klanten, je partners, kosten en inkomsten.

Of je besluit je site niet door een programmeur te laten bouwen, maar met hulp van een zelfbouwpakket zelf op te zetten. Of de hele marketing en communicatie rond je product voortaan uit te besteden.

Meerdere klantgroepen in één business model

Ook interessant is om in je business model een waardepropositie op te nemen voor meerdere klantgroepen. Bijvoorbeeld door een gratis community op te zetten voor een heel brede groep en dat platform vervolgens aan te bieden aan adverteerders (het basis model achter bv Facebook). Of dat je een online coachingprogramma opzet dat andere coaches namens jou kunnen aanbieden aan hun klanten.

Vaak bestaan van dit soort meervoudige business modellen in de praktijk al vergelijkbare voorbeelden. Wie bedreven raakt in het ontwerpen van business modellen, doorziet dit soort verbanden en herkent de 'categorieën' waartoe deze modellen in passen.

Lastig om meerdimensionaal te denken

Een aantal van de ondernemers die deelnamen aan het seminar, gaven aan het lastig te vinden in meer dimensies te denken. Zij zijn gebaat bij een ervaren consultant die ze door dat proces loodst.

kruip in de huid van je ideale klant

Bespreek de behoeften van jouw ideale klant met anderen zodat je een beter beeld krijgt van hun behoeften

Door met elkaar te kijken naar de verschillende casussen, bleek het inzicht zich snel te verdiepen tijdens het seminar. Voor Elise en mij is het interessant te kijken hoe de 12 ondernemers verder gaan met het opzetten van hun business model en het uitwerken daarvan in een strategie.

Vervolgstappen

Een aantal ondernemers heeft mij inmiddels gevraagd hen ook één op één te ondersteunen bij het (verder) ontwerpen van hun business model. Ik doe dat graag.

Om ondernemers door hun hele strategische proces te loodsen, heb ik vier modules opgezet. Deze zijn specifiek ontwikkeld voor startende, zelfstandige en MKB-ondernemers die een project of complete business met internet willen opzetten.

Bij elk van de modules kom ik een hele dag langs om samen met de ondernemer een fase van het hele strategische proces te doorlopen. Speciaal voor deze groep ondernemers (minder dan vijf werknemers) biedt ik de modules aan tegen 50% van mijn standaard tarief. Wie alle vier de modules doorloopt, bied ik bij wijze van kennismaking dit voorjaar tijdelijk nog eens 50% korting.

Over de achtergrond en opzet van deze modules vindt je alle informatie hier: Persoonlijke Consultancy

Wil je meteen zelf aan de slag op basis van de power point presentatie van het private seminar kijk dan hier:

Presentatie Business Modelling

Ik ben reuze benieuwd naar reacties van ondernemers die hiermee een start maken. Plaats in het veld onder dit artikel je vragen en kanttekeningen.

daarnaast vind ik het erg prettig wanneer je dit artikel in jouw netwerk promoot. Dat kan met de knoppen linksboven.

Succesvol worden op Internet?
Download nu GRATIS e-book "Succes met Internet"
We hate spam just as much as you

Ian Muller is eigenaar van Windkracht62, strategisch adviseur en innovatiemanager. Windkracht62 biedt een platform aan ondernemers, instellingen en uitgevers die internet met succes willen inpassen in hun business. Met meer dan 20 jaar ervaring in de publicatie en media branche helpt en coacht hij ondernemers met hun bedrijf.
Meer over

0 reacties op “Private seminar 'Business Modelling': 12 ondernemers aan de slag met hun business model!

Plaats een reactie


*