headershadow

Latest Blogposts

Je eigen bedrijf starten met internet: waar moet je op letten en wat staat je te doen?

Je eigen bedrijf starten? Hieronder geef ik een beknopte toelichting bij de stappen die je doorloopt en de afwegingen die je maakt, wanneer je van plan bent je eigen bedrijf te beginnen. Dit overzicht is vooral van toepassing wanneer je website een belangrijk onderdeel van je business vormt.

In andere kennisbank-items geef ik nadere toelichtingen bij alle stappen en deelaspecten die ik in dit artikel aanstip. Met hulp daarvan wordt je eigen bedrijf starten met internet een overzichtelijk traject.

Stap 1. Het kiezen van je niche

Een niche is de aard van de markt waarin je als ondernemer actief wordt. Hierin kun je het best een duidelijke keus maken. Hoe specifieker de niche die je kiest, hoe makkelijker het is om je als bedrijf te onderscheiden.

Dit geld helemaal, wanneer je online ondernemer wordt. Hoe beter je de niche inperkt waarmee je op internet actief wordt, des te makkelijker kun je een positie opbouwen in de zoekmachines.

Voorbeelden van niches zijn: tablet publishing, internet marketing, websites bouwen, persoonlijke coaching en interne communicatie.

Stap 2. Het bepalen van je marktsegment

Afhankelijk van de keus van je niche, bepaal je de markt en het marktsegment waarin je opereert. Een markt wordt altijd gevormd door een duidelijk af te bakenen doelgroep. Bijvoorbeeld leerkrachten basisonderwijs, zelfstandig ondernemers of managers.

Ook hier gaat op dat hoe smaller het segment is van de markt waar je voor kiest, hoe specifieker je je op die markt kunt richten. Dus:

 • rekenspecialisten basisonderwijs in plaats van leerkrachten
 • zelfstandige startende online ondernemers in plaats van zelfstandig ondernemers
 • middenmanagers grootbedrijf in plaats van managers

Stap 3. Het vaststellen van je persoonlijke missie

Je persoonlijke missie vormt het dna van je bedrijf. Om succesvol te kunnen zijn moet je eerst weten wie jij als persoon en ondernemer werkelijk bent.

Pas wanneer je dit hebt vastgesteld, ben je in staat je bedrijf zo op te zetten dat de waarden en normen die je persoonlijk koestert ook optimaal worden uitgedragen door je bedrijf.

Hierdoor begrijpen je klanten, relaties en eventuele werknemers beter wie je bent en wat voor soort bedrijf je vertegenwoordigd.

Stap 4. Het schetsen van je business model

Voordat je een start maakt met je bedrijf, dien je goed na te denken over je business model. dit kun je het best doen door in één keer alle negen basiselementen van je business met elkaar in verband te brengen. deze negen aspecten zijn:

 1. Klantgroepen
 2. Waardepropositie
 3. Klantrelatie
 4. Distributie kanalen
 5. Opbrengsten
 6. Bronnen
 7. Activiteiten
 8. Partners
 9. Kosten

Je brengt deze basiselementen echt in verband met elkaar door je eerst af te vragen welke klantgroepen je binnen je niche onderscheidt. Per klantgroep stel je dan vast bij welke vraagstukken jouw bedrijf de oplossingen biedt. En op welke manier je dat doet.

Uiteraard zijn daarvoor telkens meerdere oplossingen denkbaar. Dat levert evenzoveel mogelijkheden op voor je business model. Dus schets je eerst een aantal ruwe modellen.

Op basis van deze ruwe modellen maak je een keus. Daarna werk je het model van je keuze verder uit.

Stap 5. Het uitwerken van je marketing strategie

Heb je de keus voor een business model gemaakt, dan werk je die uit in een complete marketing strategie. Dit doe je in zeven stappen:

 1. Verzamelen kennis over de markt
 2. Bepalen van jouw positie in de markt
 3. Missie (concrete doelen) vaststellen
 4. Strategische mogelijkheden afwegen
 5. Daaruit de strategische koers bepalen
 6. Propostitie en positionering definiëren
 7. Marketing instrumenten benoemen

Van deze stappen zijn de laatste twee het meest lastig. Je propositie is het aanbod dat jij aan jouw markt doet. De positionering is de wijze waarop je dat doet. Daarbij werk je met de vier P's: product, plaats, prijs, promotie.

De marketing instrumenten die je kiest, komen voort uit de propositie en positionering. Je maakt daarbij gebruik van alle mogelijkheden die je hebt op het gebied van communicatie (waaronder publicaties), producten en dienstverlening (waaronder educatie).

Stap 6. Ontwikkelen van je producten, diensten en communicatiemiddelen

Op basis van de marketing instrumenten die zijn benoemd, ontwikkel je een complete set aan producten, diensten en communicatie middelen. Iedere ondernemer is geneigd dit als eerste stap te doen. Dat is een van de grootste fouten die je kunt maken.

Pas wanneer je de marketing strategie hebt opgezet, kun je een goed beeld vormen van de werkelijke aard en verschijningsvorm van de producten en diensten die optimaal aansluiten bij de wensen van je klanten.

Van groot belang hierbij is de mate waarin je als internet ondernemer aan de slag gaat. Zowel je producten, diensten en communicatie middelen kennen een off-line en een on-line verschijning.

Bij het bepalen van je hele assortiment aan middelen, maak je gebruik van de marketing funnel. Hierbij breng je de volgende gelaagdheid aan in je assortiment:

 1. complete doelgroep
 2. open communicatie laag
 3. (gratis) besloten laag
 4. low-end producten en diensten (laag geprijst)
 5. licenties en abonnementen
 6. high-end producten en diensten (hoog prijssegment)
 7. (on)bereikbaar perspectief

Al je communicatie middelen, producten en diensten krijgen hierin een plek zodat een logische opbouw van je business ontstaat.

Stap 7. Opzetten van je (online) communicatie strategie

Bij de communicatie maak je gebruik van klassieke communicatiemiddelen zoals brochures, advertenties, direct mail e.d. Hiervoor staan vele wegen open.

De online communicatie strategie gaat uit van een vaste opbouw die uit zeven lagen bestaat:

 1. Winnen in google
 2. Continue interactie
 3. E-mail marketing!
 4. Video marketing en webinars
 5. Online sales bedrijven
 6. Werken met lanceringen
 7. Service en extra's

Hierbij is het van belang vast te stellen wat voor soort site je nodig hebt. Globaal zijn er hiervoor vijf modellen:

 1. Verkoop site
 2. Lead generation site
 3. Branding site
 4. Publicatie site
 5. Informatie en dienstverlening site

Meestal bestaat de site die jij voor de uitwerking van je startegie nodig hebt uit een combinatie van deze elementen.

Stap 8. Opzetten van je businessplan en starten met je bedrijf

Wanneer je alle bovenstaande stappen met succes doorloopt, ben je klaar om daadwerkelijk te starten met je eigen bedrijf. Allereerst schrijf je het bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Aansluitend regel je andere fomele zaken.

Wanneer je externe financiering nodig hebt, stel je op basis van alle gemaakte plannen een businessplan op. daarbij hoort ook een financieel plan. verzorg je alle financiering zelf en heb je ook geen externe partners, dan kun je dit ook achterwege laten.

Stap 9. Realisatie van je plannen

Wanneer de formaliteiten zijn verricht kun je in actie komen. Om al je producten, diensten en communicatiemiddelen te realiseren, stel je een gedetailleerd actieplan op. Daarbij hoort ook een uitgewerkte planning.

Hiervoor stel je eerst vast welke activiteiten je zelf uitvoert en welke je uitbesteedt aan partners of leveranciers. In grote lijnen heb je dit al vastgelegd in je business model. Dat geldt ook voor de kosten die met de realisatie zijn gemoeid.

In deze fase bepaal je ook welke tools en instrumenten je nodig hebt om alle componenten van je business te realiseren. Veelal zullen hier partners of leveranciers bij zijn betrokken.

Stap 10. Evalueren en bijsturen van je business

Wanneer je communicatie is gestart en producten en diensten zijn gelanceerd, ben je daadwerkelijk 'in business'. Daarmee is je missie nog lang niet geslaagd. Om je doelen stap voor stap te bereiken is het nodig om voortdurend te evalueren en bij te sturen.

Daadwerkelijk je eigen bedrijf starten...

je eigen bedrijf starten langs deze weg is nog steeds een hele klus. Wanneer je deze tien stappen aanhoudt, dan biedt dat veel houvast en overzicht.

Wanneer je ondersteuning zoekt bij één of meer van deze stappen, neem dan vooral contact met me op.

Succesvol worden op Internet?
Download nu GRATIS e-book "Succes met Internet"
We hate spam just as much as you

Ian Muller is eigenaar van Windkracht62, strategisch adviseur en innovatiemanager. Windkracht62 biedt een platform aan ondernemers, instellingen en uitgevers die internet met succes willen inpassen in hun business. Met meer dan 20 jaar ervaring in de publicatie en media branche helpt en coacht hij ondernemers met hun bedrijf.
Meer over

2 reacties op “Je eigen bedrijf starten met internet: waar moet je op letten en wat staat je te doen?


Comment author said

Door Richard Zwaart op 17 juni 2013 om 12:06

Beste Ian,
met veel interesse website bekeken en wind, web, winst gelezen. zou graag een keer kennis maken en mogelijkheden bespreken.

Met vriendelijke groet,
Richard Zwaart

 

Comment author said

Door Ian op 19 juni 2013 om 08:12

Dag Richard,
We hebben inmiddels contact gehad. Ik verwelkom je graag als deelnemer aan mijn Online Coaching Programma.
Hartelijke groet, Ian Muller

 

Plaats een reactie


*