headershadow

Latest Blogposts

Uitgever in beeld: Marloes Waanders van Uitgeverij Waanders & de Kunst

logo de Kunst

Uitgever in Beeld is dit keer kunstuitgever Marloes Waanders, directeur en eigenaar van uitgeverij Waanders & de Kunst. Haar bedrijf is gespecialiseerd in boeken over moderne kunst, meestal fraai uitgegeven en prachtig vormgegeven.

Net als alle uitgevers, staat zij voor de vraag op welke manier zij ook rendabel via internet kan publiceren. Na een verkennend gesprek besloot ze een beroep te doen op Ian Muller van Windkracht62.

In vier intensieve sessies zetten ze samen de kaders uit, schetsten een nieuw business model, werkten daarbij de marketing strategie uit en ontwikkelden een complete range aan producten, diensten en communicatie instrumenten.

Online en off-line componenten werden daarbij integraal met elkaar verweven. Bestaande producten met voldoende marktwaarde kregen een plaats in het nieuwe model of werden in herziene vorm ingepast.

Hierbij een korte reflectie van Marloes na afloop van de eerste sessies:

De (online) marketing strategie

Bij het ontwikkelen van de juiste strategie daarbij schetsten we verschillende business modellen. Daaruit maakten we in samenspraak met partijen uit de markt een keuzes. Daarna maakten we een grondige marktanalyse. waarbij de volgende aspecten aan bod kwamen:

 • marktsegmenten en hun omvang
 • assortiment dat in al deze marktsegmenten wordt aangeboden gesplitst in onderdelen
 • concurrentieanalyse
 • eigen plaats in de markt
 • trends van buiten

Daarna bepaalden we de doelstelling vanuit het gezichtspunt van de uitgeverij. vervolgens stelden we een SWOT-analyse op. Op basis van de sterke en zwakke punten, bedreigingen en kansen destilleerden we onze strategische keuzes. daarna formuleerden we ons aanbod aan de markt in één kernzin: de propositie.

marloes Waanders

Daarbij stelden we de positionering vast met steekwoorden op de volgende onderdelen:

 • aard van de producten en diensten
 • wijze van distributie
 • strategische prijsstelling
 • communicatiewijze
 • USP (unieke verkoop argumenten)

De uitwerking daarvan in producten, diensten en communicatie

het vergde een hele sessie om op basis van de geformuleerde strategie te komen tot een afgewogen palet aan producten, diensten en communicatie middelen. Dit lukte door opnieuw voor elke klantgroep een aparte werkwijze te hanteren.

Daarbij stelden we voor alle vier de groepen een systeem (marketing funnel) op om in kaart te brengen op welke wijze de relatie met die klantgroep wordt opgebouwd en welke instrumenten daarbij nodig zijn.

Zo'n marketing funnel is een trechter die bestaat uit de volgende lagen:

 1. complete doelgroep
 2. open communicatie (de klant leert jou kennen)
 3. besloten communicatie (jij leert de klant kennen)
 4. interactie of verkoop (in 'gesprek' met elkaar wordt het vertrouwen vergroot zodat een 'prospect' een klantrelatie durft aan te gaan)
 5. start van de klantrelatie (met een laag geprijsd 'kennismaking aanbod')
 6. up-sell (meer verkopen aan bestaande klanten)
 7. licencering (het aangaan van een duurzame klantrelatie)
 8. high-end (verkoop van het meest waardevolle wat je te bieden hebt)

Bij al deze lagen horen marketinginstrumenten die op de juiste manier inspelen op de behoefte van de klant juist in die laag. Die instrumenten moeten er telkens voor zorgen dat de klant een of meer lagen dieper in de relatie duikt.

In onze maatschappij is de stap van laag 4-5 daarbij cruciaal. In de eerste vier lagen is namelijk sprake van een relatie met overdracht van waarde (over en weer) zonder dat daar geld mee gemoeid is. In de lagen daaronder gaat het om een betaalde 'klant'relatie. Gratis versus betaald is nog belangrijker wanneer het gaat om zaken doen op internet.

Nadat we alle vier de funnels hadden opgezet, voegden we ze opnieuw samen tot een logisch geheel.

Hoe komen we tot realisatie van deze strategie?

Daarmee waren de kenmerken geschetst van alle producten, diensten en communicatie middelen. Op basis daarvan stelden we een actieplan op. Toen dat klar lag is het hele strategische voortraject doorlopen. In slechts vier dagen is het gelukt van een vage notie te komen tot een complete en in een concreet actieplan uitgewerkte innovatie strategie!

Waanders & de Kunst krant

De Kunstkrant waarmee alle producten aan de boekwereld wordt aangeboden

Nu komt het aan op het uitwerken van een exploitatiemodel, het gedetailleerd ontwikkelen van alle onderdelen, het uitwerken van het actieplan gekoppeld aan een planning.

We brengen vervolgens eerst een pilot uit in een klein deel van de markt. Daarmee testen we opnieuw of alle klantgroepen tevreden zijn met onze uitwerking van de strategie. Daarna is het platform klaar voor een brede lancering.

Inmiddels heeft Marloes Waanders aan Ian Muller gevraagd of hij haar blijft ondersteunen tijdens de realisatie van dit innovatie traject. Ian heeft daarbij de rol van innovatie- en marketing manager.

Wil je als uitgever of commercieel publicerende ondernemer ook kennismaken met Ian Muller?

Neem contact op: http://windkracht62.nl/contact/

Of maak direct een afspraak voor een vrijblijvende en kosteloze telecoach sessie: http://windkracht62.nl/telecoach-sessie/

 

Succesvol worden op Internet?
Download nu GRATIS e-book "Succes met Internet"
We hate spam just as much as you

Ian Muller is eigenaar van Windkracht62, strategisch adviseur en innovatiemanager. Windkracht62 biedt een platform aan ondernemers, instellingen en uitgevers die internet met succes willen inpassen in hun business. Met meer dan 20 jaar ervaring in de publicatie en media branche helpt en coacht hij ondernemers met hun bedrijf.
Meer over

0 reacties op “Uitgever in beeld: Marloes Waanders van Uitgeverij Waanders & de Kunst

Plaats een reactie


*