headershadow

Latest Blogposts

Een innovatie, nieuw project of eigen bedrijf starten? Een business model helpt je de juiste waarde te creëeren!

business model

Ben je bezig met het opzetten van een nieuw project, wil je een innovatie doorvoeren of een eigen bedrijf starten? En ben je bezig met het uitwerken van een business plan? Mijn tip is om dat niet meteen te doen, maar eerst een goed business model op te zetten!

Om grip te krijgen op je project of onderneming is het namelijk van belang om eerst alle opties en mogelijkheden goed in de vingers te krijgen. Dat lukt het best door een aantal mogelijke business modellen te schetsen.

In dit artikel leg je uit waarom ik je dit advies geef. Daarvoor moet je eerst weten wat een business plan eigenlijk is en wat het nut er van is. Daarna leg ik je uit wat een business model is en hoe je daarmee werkt. Tenslotte laat ik zien hoe en wanneer je beide het best kunt gebruiken.

Het business plan

Een business plan wordt ook wel een ondernemingsplan genoemd. Je gebruikt het om alle componenten van een nieuwe onderneming in kaart te brengen. Je kunt het ook opzetten bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, productgroepen of deelmarkten.

Business plan

Business plan: bedoeld om je partners te overtuigen

Bij een nieuwe marktindroductie met bestaande producten of diensten wordt ook wel een business plan opgesteld. In dat geval gaat het eigenlijk om een marketingplan.

Waaruit bestaat het business plan?

Meestal bestaat het business plan uit de volgende componenten:

 • kernplan
 • missie en visie
 • externe en interne analyse
 • sterkte en zwakte analyse
 • strategische opties en keuzes
 • implementatieplan

Wat is het nut van een business plan?

Zo'n plan is nuttig op twee manieren:

 1. het geeft jou als ondernemer of manager inzicht in alle aspecten van je nieuw op te zetten business
 2. het biedt jouw financiers en investeerders een goed beeld van de kansen voor je business

Om dat te kunnen doen vul je het business plan aan met een business case. Dat is een uitgewerkt voorbeeld waarbij je alle financiële concequenties beschrijft: welk startkapitaal er nodig is, welke lopende kosten worden gemaakt, welke investering uit eigen middelen wordt gedaan, welk geld komt uit de onderneming, welk kapitaal wordt geleend, wat is de verkoopprognose, welke omzetscenario's zijn er en wat is de winstverwachting.

Wanneer stel je het business plan op?

Al deze aspecten, met name die uit de business case stel je heel gedetailleerd op. Je kunt het business dus pas opstellen, wanneer je al veel weet over het project of bedrijf dat je wil opzetten.

Alles draait daarbij om de aanname dat het kernplan van je project of business juist gekozen is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij het opzetten van zo'n kernplan heb je namelijk een heleboel vrijheidsgraden die allemaal met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloedden. Met elkaar bepalen deze hoe je onderneming er uit ziet.

Het business model

Een business model beschrijft juist al die componenten in één model en brengt ze met elkaar in verband. Daarmee biedt een business model de grondgedachte hoe je binnen een organisatie, innovatie of project waarde creëert, levert en behoudt.

business model

voorbeeld van een business model

Uit welke componenten bestaat een business model?

Wat zijn dan die componenten? Ik onderscheid er negen:

 1. je niche en klantsegmenten
 2. de waarde die je toevoegt aan elk segment
 3. de relatie die je met de klanten onderhoudt
 4. de distributiekanalen die je gebruikt
 5. de bronnen waar je uit put om waarde te creëeren
 6. de activiteiten die je daarbij zelf ontplooit
 7. de componenten die leveranciers of partners verzorgen
 8. de kosten die dit alles met zich mee brengt
 9. de soorten opbrengsten die je genereert

De eerste vier onderdelen vormen de externe, marktgerichte component van je business model. Onderdeel 5, 6 en 7 vormen de interne, organisatiegerichte component. De laatste twee onderdelen (8 en 9) vormen de exploitatie gerichte component.

Hoe gebruik je het business model?

Door deze negen componenten bij elkaar in één model onder te brengen, kun je er vrijelijk mee creëren. Het business model is dus geen uitwerking van je business in een plan. Het is juist een instrument waarmee je allerlei verschillende plannen schetst.

Om dat optimaal te kunnen doen heeft een wereldwijde groep specialisten (onder leiding van Alex Osterwalder) een bijzonder handzaam werkmodel ontwikkeld: het Business Model Canvas. Hiermee ben je in staat in korte tijd een groot aantal modellen naast elkaar op te zetten en te vergelijken.

Bekijk voor de werking hiervan vooral ook de volgende artikelen:

Wat is het nut van het business model

Door het schetsen van meerdere modellen, krijg je als ondernemer of manager beter zicht op de werking van je model. Al doende ervaar je welke modellen voor jouw onderneming, project of productintroductie betere resultaten opleveren en welke minder goed werken.

Wanneer gebruik je een business model en wanneer schrijf je een business plan?

Hoe ga je nu te werk, wanneer je een nieuw project, een innovatie of een onderneming wil starten?

Mijn advies is om daarbij de volgende werkwijze te hanteren:

Initieer een project

Bij de start van een nieuw project, innovatie of bedrijf doorloop je eerst de volgende vier stappen

 1. bedenk je persoonlijke missie en visie voor jouw plan of onderneming
 2. bepaal de niche en segmenten waarin je opereert
 3. stel per segment vast wie je klanten zijn
 4. destilleer de wensen van je klanten ten aanzien van jouw aanbod

Schets een aantal business modellen

Met de kennis uit bovenstaande vier stappen kun je vervolgens business modellen schetsen. Verander daarbij telkens een of meer van de componenten en bekijk welke consequenties dat heeft voor de overige componenten. Na verloop van tijd, krijg je goed zicht op de voor- en nadelen van elk model.

Schetsen business model

Schets meerdere business modellen

Zodra je scherp hebt welk model het best aansluit bij jouw visie en missie en de beste commerciële kansen in de markt biedt, maak je een basale keus voor één van de geschetste modellen. Met dat model ga je verder. Eén of twee andere modellen die ook geschikt lijken, kun je nog even achter de hand houden.

Het gekozen business model is dus feitelijk het kernplan uit je business plan.

Werk je marketing strategie uit

In de volgende fase werk je voor het gekozen business model de marketing strategie uit. Dat doe je in zeven stappen:

 1. Verzamel alle kennis over jouw markt
 2. Stel vast wat je huidige positie binnen die markt is
 3. Bepaal je missie (in een concrete doelstelling)
 4. Bedenk met de SWOT-matrix welke mogellijkheden je hebt
 5. Destilleer daaruit je strategie
 6. Beperk je tot één propositie en positioneer je merk als zodanig
 7. ontwikkel je marketing instrumenten

Hoe je dit precies uitwerkt kun lees je in de volgende artikelen:

Ontwikkel je producten, diensten en communicatie middelen

Op basis van deze strategie kun je een samenhangend pakket aan producten, diensten en communicatie middelen ontwikkelen. Binnen zo'n pakket zijn alle componenten sterk met elkaar verweven. Die samenhang bepaalt immers de succesvolle uitwerking van je business model!

Na het schetsen van je business model is dit het meest weerbarstige onderdeel van je onderneming, project of productintroductie. Om de businesscase van je business plan te kunnen opstellen, is het echter een belangrijke fase.

Business case en implementatieplan

Pas wanneer je een duidelijk beeld hebt van de producten die je concreet op de markt brengt, de diensten die je aanbiedt en de communicatiemiddelen die je inzet om ze te promoten, kun je verder.

Je werkt nu de business case in detail uit en stelt een implementatieplan (actieplan) op.

opstellen business plan

pas wanneer je strategie is uitgewerkt, stel je een business plan op

Voor het uitwerken van je actieplan (m.n. voor een project met sterke inbreng van internet) heb ik een checklist ontwikkeld.

Deze Internet Business Checklist kun je hier downloaden.

Omgekeerde wereld

Wie een eigen bedrijf start, een innovatief project initieerd of een product innovatie introduceert krijgt vaak het advies om eerst een business plan op te stellen. Wat mij betreft is dit de omgekeerde wereld.

Ik raad iedereen juist aan om eerst je business model te schetsen en daarbij de strategie uit te werken. Wanneer je dat hebt gedaan, kun je pas een gedegen business plan opstellen. Voor jezelf uiteraard, maar vooral voor de financiers die je betrekt bij je project.

Succesvol worden op Internet?
Download nu GRATIS e-book "Succes met Internet"
We hate spam just as much as you

Ian Muller is eigenaar van Windkracht62, strategisch adviseur en innovatiemanager. Windkracht62 biedt een platform aan ondernemers, instellingen en uitgevers die internet met succes willen inpassen in hun business. Met meer dan 20 jaar ervaring in de publicatie en media branche helpt en coacht hij ondernemers met hun bedrijf.
Meer over

0 reacties op “Een innovatie, nieuw project of eigen bedrijf starten? Een business model helpt je de juiste waarde te creëeren!

Plaats een reactie


*